Iestāšanās Latvijas krievvalodīgās pamattautas asociācijā

 

Par Latvijas krievvalodīgās pamattautas asociācijas (AKORNLV) locekli var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, ja tā:

- - piekrīt tam, ka krievu valoda mūsdienu Latvijas teritorijā ir mūsdienu Latvijas teritoriju apdzīvojošās krievvalodīgās pamattautas valoda (nevis svešvaloda);

- atbalsta AKORNLV statutāro darbību;

- iemaksā ikgadējo biedru maksu.

Lai kļūtu par AKORNLV locekli, pretendentam jāaizpilda iesnieguma veidlapa un jāsamaksā biedru maksa par kārtējo gadu.